Privacy policy

Dit is de Privacy Policy van Emily Company Suit-up Courier VOF (hierna te noemen "Emily Company", "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Prinses Margrietstraat 13, Diemen. Emily Company is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55646182. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website http://www.emilycompany.com/ (de "Website"). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon ("Computer"). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website ("Gebruikers"). Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord dat Emily Company een platform biedt voor het plaatsen van inhoud, inclusief foto's, reacties en andere materialen ("Gebruikers Inhoud"). Dit betekent dat andere Gebruikers kunnen zoeken naar uw openbare Gebruikers Inhoud en dat zij deze kunnen bekijken, gebruiken of delen.


Wat voor gegevens verzamelen wij?


Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. E-mailadres
 2. Naam
 3. Telefoonnummer
 4. Adres
 5. Communicatie tussen Emily Company en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
 6. Betaalgegevens

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina's en andere statistieken.


Metadata

Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikers Inhoud. Zo kan metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikers Inhoud werd verzameld en hoe deze Inhoud is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun Gebruikers Inhoud door een hashtag (trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.


Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina's die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken 'cookies'. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.


DoubleClick Cookie

Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website te tonen. Google's gebruik van DoubleClick cookie geeft hun gebruikers de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd op de interesses van hun bezoekers. Wij maken alleen gebruik van DoubleClick Cookie als u ons daar toestemming voor geeft. U kunt het gebruik van DoubleClick Cookie daarna uitschakelen door uw toestemming voor deze cookie in te trekken. U kunt uw toestemming voor DoubleClick Cookie intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van DoubleClick cookie. Emily Company gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:
Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt udeze toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Perfect Audience: Perfect Audience remarketing service wordt geleverd door NowSpots Inc. Wij gebruiken Perfect Audience remarketing service alleen op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Perfect Audience remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor Perfect Audience remarketing intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacybeleid van Perfect Audience, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html.
AdRoll: AdRoll remarketing service wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc. Wij maken alleen gebruik van AdRoll remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt AdRoll remarketing service daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor AdRoll remarketing service intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor AdRoll remarketing benodigde cookies.
AppNexus: AppNexus remarketing service wordt geleverd door AppNexus Inc. Wij gebruiken AppNexus remarketing alleen op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt AppNexus remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor AppNexus remarketing intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor AppNexus remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacybeleid van AppNexus, kunt u terecht op de volgende pagina: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.


Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;
 2. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
 4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
 5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
 6. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling.
 7. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.

 8. Hoe wordt deze informatie gedeeld?

  Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.
  Partijen waarmee u Gebruikers Inhoud kunt delen Informatie of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt via onze Website, zoals Gebruikers Inhoud, wordt beschikbaar voor het publiek. Wanneer u eenmaal Gebruikers Inhoud heeft geplaatst, kan de Gebruikers Inhoud worden gedeeld door anderen. Alle Gebruikers Inhoud die u openbaar maakt is doorzoekbaar door andere Gebruikers, uw profiel onder voorbehoud. Wanneer u informatie verwijdert die u openbaar heeft gemaakt via de Website, dan kunnen kopieen zichtbaar blijven in het cachegeheugen, of in archiefpagina's van de Website. Wanneer andere Gebruikers of derden deze inhoud hebben gekopieerd of opgeslagen, zullen deze ook beschikbaar blijven.
  Zeggenschapswijziging Wanneer Emily Company, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.
  Wettelijk verzoek en voorkoming schade Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Emily Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Emily Company kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Emily Company. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.


  Internationale overdraging

  Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.


  Bewaartermijn

  In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Emily Company persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met contact@curieriincostum.ro.


  Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

  Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Emily Company door een e-mail te sturen naar contact@curieriincostum.ro of een brief sturen aan:

  Emily Company Suit-up Courier VOF
  Prinses Margrietstraat 13
  1111 EE Diemen


  Applicaties, websites en diensten van derden

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw Gebruikers Inhoud. Wanneer u gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang geeft tot uw Gebruikers Inhoud, is dit voor eigen risico.


  Privacy van kinderen

  Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@curieriincostum.ro. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via contact@curieriincostum.ro.


  Wijzigingen

  Emily Company kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.


  Contact

  Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Emily Company door een e-mail te sturen naar contact@curieriincostum.ro.

Politica de confidențialitate

Aceasta este Politica de confidențialitate a SC Emily Suit-up Courier SRL (denumită în continuare „Emily Suit-up Courier „noi”, „noua” sau „a noastră”), o companie cu adresa Strada Korosi Csoma Sandor nr 3, Aiud, Jud Alba Julia, Romania. Societatea Comerciala Emily Suit-Up Courier SRL este înregistrată înregistrată la Camera de Comerț cu numărul J01/ 742/2019 CIF 40838456. Această Politică de confidențialitate explică modul în care colectăm, folosim, partajăm și protejăm informațiile în legatura cu website-ul nostru http://www.emilycompany.com/ („website-ul sau Website-ului”).Colectăm aceste informații atunci când vizitați website-ul nostru utilizând computerul, tableta sau telefonul mobil („Computer”). Procesăm datele cu caracter personal într-un mod care este în concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”), legislația de implementare bazată pe GDPR și alte legi de confidențialitate aplicabile în prezent.


Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și tuturor celorlalți care accesează Website-ul („Utilizatori”).Prin utilizarea Website-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că Emily Suit-Up Courier, oferă o platformă pentru postarea de conținut, inclusiv fotografii, comentarii și alte materiale („Conținut utilizator”).Aceasta înseamnă că alți Utilizatori pot căuta și vizualiza, utiliza sau partaja Conținutul dumneavoastra public de Utilizator.


Ce fel de date colectăm?


Colectăm următoarele informații pe care ni le furnizați:

 1. 1. Adresa de e-mail
 2. 2. Numele si Prenumele
 3. 3. Număr de telefon
 4. 4. Adresă
 5. 5. Comunicărea între Emily Suit-up Courier și dumneavoastră (vă putem trimite e-mailuri legate de servicii)
 6. 6. Detalii de plată

Jurnal de Logare

Colectăm informații pe care browserul dumneavoastra le trimite atunci când vizitați Website-ul nostru, atunci când acest lucru este necesar pentru ca Website-ul să funcționeze corect. Prin buna funcționare a Website-ului ne referim în special la protecția Wedsite-ului împotriva acțiunilor care pot pune în pericol securitatea Website-ului nostru și a Computerului dumneavoastră. Acest fișier jurnal poate conține informații precum adresa dumneavoastra- IP, tipul browserului, versiunea browserului, paginile Website-ului nostru pe care le vizitați, ora și data vizitei dumneavoastra., timpul petrecut pe paginile respective și alte statistici.


Metadata

Metadatele sunt de obicei date tehnice asociate Conținutului Utilizatorului. Astfel metadatele pot descrie cum, când și de către cine a fost colectat o parte din Conținutul Utilizatorului și cum a fost formatat acest Conținut. Utilizatorii pot adăuga metadate la Conținutul lor de Utilizator adăugând un hashtag (marcarea cuvintelor cheie atunci când postați o fotografie), etichetă geografică (marcarea locației pe o fotografie), comentarii sau alte date. Acest lucru face ca Conținutul Utilizatorului să fie mai ușor de căutat pentru alții și mai interactiv.


Servicii analitice

Folosim servicii de analiză de la terti. Acestea ne ajută să ne măsurăm traficul și tendințele de pe Website. Instrumentele colecteaza informații trimise de Computerul dumneavoastra, Website-ul nostru, paginile website-ului pe care le vizitați, programe de completare și alte informații care ne ajută să ne îmbunătățim Website-ul. Aceste instrumente utilizează „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text simple care sunt stocate pe hard disk sau în memoria Computerului dumneavoastra. Cookie-urile nu vă pot deteriora Computerul sau fișierele stocate pe Computerul dumneavoastra. Cookie-urile colectează în mod anonim informații despre logare și despre comportamentul in timpul logarii.Folosim aceste informații impreuna cu informația de la alți Utilizatori. Asadar este pentru noi imposibil să vă identificăm ca individ.Folosim Google Analytics pentru serviciile noastre analitice. Google Analytics instalează un cookie permanent în browserul dumneavoastra web pentru a vă identifica. Aceasta vă va partaja datele dumneavoastra cu Google. Partajăm cu Google doar datele pe care ni se permit să le partajăm cu Google în baza GDPR. Puteți împiedica complet Google Analytics să vă recunoască prin dezactivarea cookie-urilor din webbrowser-ul dumneavoastra.


Cookie DoubleClick

Google folosește cookie-uri pentru a afișa reclame pe Website-ul nostru. Utilizarea de către Google a cookie-ului DoubleClick le permite utilizatorilor sai să difuzeze reclame pe baza intereselor vizitatorilor lor.Folosim cookie-ul DoubleClick numai dacă ne dați permisiunea de a face acest lucru. Apoi puteți dezactiva utilizarea DoubleClick Cookie retragându-vă consimțământul pentru acest cookie.Vă puteți retrage consimțământul pentru cookie-ul DoubleClick în același loc în care ați consimțit plasarea cookie-ului DoubleClick. Emily Suit-Up Courier folosește servicii de remarketing pentru a face publicitate pe website-urile terților, după ce vizitați Website-ul nostru. Noi și terții cu care lucrăm folosim cookie-uri pentru a optimiza reclamele afișate pe baza vizitelor dumneavoastra anterioare. Folosim, cu permisiunea dvs., următoarele servicii de remarketing: Google: serviciul de remarketing Google AdWords este furnizat de Google Inc. Folosim serviciul de remarketing Google AdWords numai atunci când dumneavoastra ne dați permisiunea de a face acest lucru. Dumneavoastra puteti apoi dezactivați remarketingul Google AdWords retragându-vă consimțământul. Puteți revoca acest consimțământ pentru Google AdWords în același loc în care ați consimțit la plasarea cookie-urilor necesare pentru remarketingul Google AdWords.Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate Google, vă rugăm să vizitați următoarea pagină: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Audiență perfectă: Serviciul de remarketing pentru audiența perfectă este oferit de NowSpots Inc. Folosim serviciul de remarketing Perfect Audience numai atunci când dumneavoastra ne dați permisiunea de a face acest lucru. Apoi puteți dezactiva remarketingul Perfect Audience retragându-vă consimțământul. Puteți revoca consimțământul pentru remarketingul Perfect Audience în același loc în care ați consimțit plasarea cookie-urilor necesare pentru remarketing.Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a Perfect Audience, vizitați următoarea pagină: https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html.
AdRoll: Serviciul de remarketing AdRoll este furnizat de Semantic Sugar, Inc. Folosim serviciul de remarketing AdRoll numai atunci când ne dați permisiunea de a face acest lucru.Apoi, puteți dezactiva serviciul de remarketing AdRoll retragându-vă consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul pentru serviciul de remarketing AdRoll în același loc în care ați consimțit plasarea cookie-urilor necesare pentru remarketingul AdRoll.
AppNexus: Serviciul de remarketing AppNexus este furnizat de AppNexus Inc. Folosim remarketingul AppNexus numai atunci când dumneavoastra ne dați permisiunea de a face acest lucru. Apoi, puteți dezactiva remarketingul AppNexus retragându-vă consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul pentru remarketingul AppNexus în același loc în care ați consimțit la plasarea cookie-urilor necesare pentru remarketingul AppNexus. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a AppNexus, vă rugăm să vizitați următoarea pagină: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.


Cum folosim aceste informații?

Utilizăm toate informațiile pe care le colectăm pentru a sprijini și îmbunătăți Website-ul nostru prin:

 1. 1. Reținerea datelor, astfel încât să nu trebuiasca să vă logati de fiecare dată când vizitați Website-ul;
 2. 2. Determinam, îmbunătățim, testam și examinam eficacitatea Website-ului nostru;
 3. 3. Vizualizam statistici, cum ar fi numărul de vizitatori și traficul către Website;
 4. 4. Depanarea sau diagnosticarea problemelor tehnice.
 5. 5. Testam și dezvoltam noi produse;
 6. 6. Informam vizitatorul despre statusul comenzii sale.
 7. 7. Informam vizitatorul despre parcursul comenzii sale.


Cum sunt distribuite aceste informații?

Nu vom închiria sau vinde datele dumneavoastra (personale) către terți.
Părțile cu care dumneavoastra puteți partaja Conținutul Utilizatorulu Informațiile sau Conținutul pe care dumneavoastra le divulgați voluntar prin intermediul Website-ului nostru, cum ar fi Conținutul Utilizatorului, devine disponibil publicului. Odată ce dumneavoastra ați postat Conținutul Utilizatorului, Conținutul Utilizatorului poate fi distribuit de alții. Tot Conținutul Utilizatorului pe care îl faceți public, poate fi căutat de alți Utilizatori, în funcție de profilul dumneavoastra. Când ștergeți informațiile pe care le-ați făcut publice prin intermediul Website-ului, copiile pot rămâne vizibile în memoria cache sau în paginile de arhivă ale Website-ului.Atunci când alți Utilizatori sau terți au copiat sau au salvat acest conținut, acesta va rămâne, de asemenea, disponibil.
Schimbarea controlului Când Societatea Emily Suit-Up Courier sau orice parte a acesteia este vândută, transferată sau oricare dintre activele noastre sunt transferate către o altă organizație (de exemplu, ca urmare a unei fuziuni, achiziții, faliment, dizolvare sau lichidare), informațiile colectate prin intermediul Website-uluivor fi acoperite de vanzare sau transferate . Cumpărătorul sau cesionarul va trebui sa respecte acordurile din această politică de confidențialitate.
Cerere legală și prevenirea daunelor Pe baza unei cereri legale, avem dreptul de a accesa, stoca și / sau partaja informațiile dumneavoastra ca răspuns la o cerere legală (cum ar fi un mandat de percheziție, o hotărâre judecătorească sau o citație). De asemenea, avem dreptul să păstrăm și / sau să împărtășim informațiile dumneavoastra atunci când considerăm că este necesar, sa detectăm, sa prevenim și să raportăm fraude sau alte activități ilegale și să ne protejăm pe noi, pe dumneavoastra și pe ceilalți.Informațiile pe care le primim despre dumneavoastra. pot fi accesate, editate și păstrate pentru o perioadă extinsă de timp, atunci când este necesar din cauza unei cereri legale sau a unei obligații, a unei investigații legate de termenii si conditiile, politicile noastre sau altfel in caz contrar pentru a preveni eventuale daune. Societatea Emily Suit-Up Courier a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva pierderii sau împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Folosim măsuri de securitate pentru a ne asigura că informațiile prin intermediul Website-ului sunt securizate.Cu toate acestea, Emily Suit-Up Courier nu poate garanta că informațiile de pe site nu vor fi accesate, dezvăluite, modificate sau distruse. Sunteți intotdeauna responsabil pentru gestionarea e-mailurilor între dumneavoastra și Emily Suit- Up Courier. Nu suntem responsabili pentru funcționalitatea, confidențialitatea sau măsurile de securitate ale oricărei alte organizații.


Transfer internațional

Informațiile dumneavoastra pot fi transferate și întreținute pe computere și / sau servere situate în afara Romaniei și / sau a UE și acolo unde legile privind protecția datelor pot diferi. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că, chiar și atunci când datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în afara UE, acestea sunt prelucrate în afara UE într-o manieră legală corectă și atentă.


Perioada de retentie

În conformitate cu GDPR și alte legislații relevante, Emily Suit-Up Courier nu stochează date cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care sunt colectate sau prelucrate. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp vor fi stocate datele dumneavoastra. personale specifice, vă rugăm să contactați pe email contact@curieriincostum.ro.


Dreptul de acces, corecții, dreptul la obiect și dreptul la portabilitatea datelor

Dacă doriți acces la datele dumneavoastra personale, dacă doriți să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastra. sau dacă doriți să transferați toate sau o parte din datele dumneavoastra. personale către dumneavoastra sau către o terță parte, puteți contacta Emily Suit-Up Courier trimițând un e-mail la office contact@curieriincostum.ro sau trimiteți o scrisoare la:

SC Emily Suit-up Courier SRL
Strada Korosi Csoma Sandor Nr: 3
Aiud, Jud: Alba, Romania


Aplicații terțe, Website-uri și servicii

Nu suntem responsabili pentru practicile oricăror aplicații terțe, Website-uri sau servicii legate de sau de pe Website-ul nostru , inclusiv informațiile sau conținutul care îl însoțește. Politica noastră de confidențialitate nu se aplică atunci când utilizați un link pentru a naviga de la Website-ul nostru la o altă aplicație, Website sau serviciu. Conduita dumneavoastra cu privire la orice aplicație terță, Website sau serviciu, inclusiv părțile legate de Website-ul nostru, este supusă propriilor lor reguli și politici. Sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru parti terțe cărora le-ați dat acces la Conținutul dumneavoastra. de Utilizator. Atunci când utilizați orice aplicație, Website sau servicii ale unor parti terțe și le acordați acestor părți terțe acces la Conținutul dumneavoastra de Utilizator, faceți acest lucru pe propriul risc.


Confidențialitatea copiilor

Website-ul nostru nu solicită în mod specific și cu bună știință informații de la nimeni sub vârsta de 18 ani („Copii”). Dacă aflăm că am colectat informații personale de la copii fără acordul părintelui sau tutorelui lor, vom lua măsuri pentru a elimina aceste informații de pe serverele noastre. Dacă bănuiți că copilul dumneavoastra. ne-a furnizat date personale fără permisiunea dumneavoastra., ne puteți contacta la contact@curieriincostum.ro. Dacă ați lăsat date personale pe site-ul nostru în copilărie și doriți să le eliminați, vom depune toate eforturile pentru a elimina aceste date. Dacă bănuiți că ne-ați furnizat date personale în copilărie, ne puteți contacta la contact@curieriincostum.ro.


Modificări

Emily Suit-Up Courier poate modifica sau actualiza această Politică de Confidențialitate din când în când. Prin urmare, vi se recomandă să consultați în mod regulat această politică de confidențialitate. Modificările aduse acestei Politici de Confidențialitate intră în vigoare în momentul publicării pe această pagină.


Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să contactați Emily Suit-Up Courier trimițând un e-mail la contact@curieriincostum.ro.